• Art. 29m. - Przeznaczeni...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29m. Ustawa o środkach na


Przeznaczenie wpływów ze składki solidarnościowej

1.
Wpływy ze składki solidarnościowej mogą być przeznaczane na wypłatę i obsługę:
1)
rekompensat, o których mowa w art. 3 stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
2)
refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 wstrzymanie wypłaty do czasu zapewnienia środków na rekompensaty ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
3)
rekompensat, o których mowa w art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 1 i art. 20 upust w rozliczeniu sprzedaży energii elektrycznej ust. 3 ustawy;
4)
rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w art. 62g rekompensata ust. 1, art. 62h wysokość rekompensaty ust. 1 pkt 2 i art. 62i obowiązki Zarządcy Rozliczeń S.A. ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w art. 8 wyłączność formy elektronicznej, art. 11 wstrzymanie wypłaty do czasu zapewnienia środków na ten cel i art. 12 rekompensata przychodem podmiotu uprawnionego ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.
2.
Przekazanie środków na cele wskazane w ust. 1 pkt 1–3 następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w powiązaniu odpowiednio z:
1)
art. 9 wypłacanie rekompensaty przez zarządcę rozliczeń lub art. 22 wypłacanie refundacji podatku VAT przez gminy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w przypadku celów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2 oraz 4;
2)
art. 17 wypłacanie rekompensaty przez zarządcę rozliczeń lub art. 20 upust w rozliczeniu sprzedaży energii elektrycznej ust. 5 ustawy w przypadku celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
Art. 29m. Przeznaczenie wpływów ze składki solidarnościowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...