• Art. 31. - Kary pieniężn...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 31. Ustawa o środkach na


Kary pieniężne

1.
Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1)
nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 3 stosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ust. 1, 2 i 8–11 oraz art. 7 korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy rezerwowego ust. 2;
2)
nie przestrzega poszczególnych obowiązków, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, art. 25a korekta odpisu na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia.
3)
(uchylony)
2.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 – wynosi nie mniej niż 0,5% i nie więcej niż 5% przychodu ukaranego podmiotu wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2)
pkt 2 – za nieprzestrzeganie któregokolwiek obowiązku, o którym mowa w tym przepisie, wynosi do 15% przychodu ukaranego podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
3)
(uchylony)
3.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.
4.
Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 4 i 6–7a ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 31. Kary pieniężne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...