• Art. 31a. - Naruszenia p...
  28.11.2023
Obserwuj akt

Art. 31a. Ustawa o środkach na


Naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną

1.
Karze pieniężnej podlega ten kto:
1)
będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorcy obowiązanego nie dopełnia obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, lub nie usuwa braków formalnych lub oczywistych omyłek w zakresie wskazanym przez zarządcę rozliczeń i nie przedkłada korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29e weryfikacja sprawozdania przedsiębiorcy dotyczącego składki solidarnościowej ust. 2, określonym przez zarządcę rozliczeń, lub korekty sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 29i kontrola wypleniania obowiązku przekazywania składki solidarnościowej ust. 11 określonym przez Prezesa URE;
2)
nie dopełnia obowiązku uiszczenia składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1, w pełnej wysokości i terminie, o którym mowa w art. 29g termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej ust. 1;
3)
uniemożliwia dokonanie kontroli, o której mowa w art. 29i kontrola wypleniania obowiązku przekazywania składki solidarnościowej ust. 1, poprzez uniemożliwienie wstępu na teren nieruchomości lub siedziby przedsiębiorstwa należącego do kontrolowanego;
4)
nie udostępnia w ramach kontroli, o której mowa w art. 29i kontrola wypleniania obowiązku przekazywania składki solidarnościowej ust. 1, wymaganych dokumentów lub odmawia złożenia wyjaśnień.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kara wynosi nie więcej niż 300% miesięcznego wynagrodzenia brutto karanej osoby kierującej działalnością przedsiębiorcy obowiązanego.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kara wynosi 25% wysokości należnej składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 1.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara wynosi 50 000 zł.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kara wynosi 50 000 zł.
Art. 31a. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pien... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...