• Art. 44. - Przepis przej...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 44. Ustawa o środkach na


Przepis przejściowy

1.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2023 r. – 6 957 000 zł;
2)
2024 r. – 7 127 500 zł;
3)
2025 r. – 7 380 000 zł;
4)
2026 r. – 7 618 500 zł;
5)
2027 r. – 7 837 500 zł;
6)
2028 r. – 8 057 000 zł;
7)
2029 r. – 8 282 500 zł;
8)
2030 r. – 8 514 500 zł;
9)
2031 r. – 8 752 500 zł;
10)
2032 r. – 8 997 500 zł.
2.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3.
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4.
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
Art. 44. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...