• Art. 108. S.granicz. - Ka...
  16.04.2024

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.1080 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 108. Straż Graniczna


Katalog dodatków do uposażenia

1.
Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1)
dodatek za wysługę lat w wysokości uzależnionej od okresów służby, o których mowa w art. 106 rozporządzenie w sprawie wysługI lat;
2)
dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia Straży Granicznej;
3)
dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
4)
dodatek służbowy na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 3;
5)
dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.
2.
Dodatkami do uposażenia o charakterze stałym są dodatki ustalone w wysokości miesięcznej.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania dodatków do uposażenia, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość, uwzględniając okoliczności uzasadniające ich przyznanie oraz okresowe podwyższenie lub obniżenie, jak również rodzaje i wysokość dodatków przysługujących funkcjonariuszowi ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje, warunki albo miejsce pełnienia służby.
Art. 108. Katalog dodatków do uposażenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...