• Art. 117e. - świadczenie...
  15.04.2024

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.1080 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 117e. Straż Graniczna


świadczenie teleinformatyczne

1.
Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 i 2666), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Straży Granicznej przyznaje się na okres
ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.
2.
Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
3.
Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w art. 36 właściwość organów w sprawach mianowania, przenoszenia lub zwalniania ze stanowiska funkcjonariuszy ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez funkcjonariusza wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.
4.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 39 okresowe opiniowanie służbowe, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące.
5.
Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 117d świadczenia motywacyjne ust. 6. Przepisy art. 117d świadczenia motywacyjne ust. 7 i 8 stosuje się.
6.
Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 117d świadczenia motywacyjne ust. 9.
7.
Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 117d świadczenia motywacyjne ust. 10–12.
Art. 117e. świadczenie teleinformatyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...