• Art. 6. S.granicz. - Twor...
  13.07.2024

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2024.0.915 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 6. Straż Graniczna


Tworzenie i znoszenie oddziałów Straży Granicznej, placówek, dywizjonów

1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi oddziały Straży Granicznej, uwzględniając nadanie im nazwy, określenie siedziby oraz terytorialnego zasięgu działania.
2.
Komendant Główny Straży Granicznej, w drodze zarządzenia:
1)
tworzy i znosi placówki oraz dywizjony, a także określa ich terytorialny zasięg działania;
2)
określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, zastrzeżeniem ust. 2a;
3)
określa szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów.
2a.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa liczbę i rodzaj etatów w BSWSG.
3.
Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, określać wzory symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
4.
Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, tworzyć i znosić ośrodki szkolenia Straży Granicznej i ośrodki Straży Granicznej oraz określać ich organizację i zakres działania.
5.
Komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej. Komendanci ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodka Straży Granicznej są przełożonymi wszystkich podległych im funkcjonariuszy.
Art. 6. Tworzenie i znoszenie oddziałów Straży Granicznej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...