• Art. 8a. S.granicz. - Fun...
  28.11.2023

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2023

Dz.U.2023.0.1080 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 8a. Straż Graniczna


Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

1.
Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
2.
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej "Funduszem" składa się z funduszu centralnego, funduszu WSSG, funduszy oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej.
3.
Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4.
Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych przez:
1)
Komendanta Głównego Straży Granicznej - są przychodami funduszu centralnego;
1a)
Rektora Komendanta WSSG – są przychodami funduszu WSSG;
2)
komendantów oddziałów Straży Granicznej - są przychodami funduszy oddziałów;
3)
komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;
4)
komendantów ośrodków Straży Granicznej - są przychodami funduszy ośrodków Straży Granicznej.
5.
Środki Funduszu są przeznaczone na:
1)
pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
2)
zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.
6.
Środkami Funduszu dysponują:
1)
Komendant Główny Straży Granicznej - w zakresie funduszu centralnego;
1a)
Rektor Komendant WSSG – w zakresie funduszu WSSG;
2)
komendanci oddziałów Straży Granicznej - w zakresie funduszy oddziałów;
3)
komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej;
4)
komendanci ośrodków Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków Straży Granicznej.
7.
Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie finansowe Funduszu.
8.
Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dysponent środków Funduszu.
9.
(uchylony)
10.
(uchylony)
11.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów oraz racjonalne gospodarowanie środkami.
Art. 8a. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...