• Art. 34. - Odpowiedzialn...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 34. subst. chem.


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie środka powierzchniowo czynnego

1.
Kto bez uzyskania wymaganej zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 5 przyznawanie odstępstwa rozporządzenia nr 648/2004, wprowadza do obrotu środek powierzchniowo czynny przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek powierzchniowo czynny, niespełniający warunków określonych w art. 4 ograniczenia bazujące na podatności na biodegradację środka powierzchniowo czynnego ust. 3 tego rozporządzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew warunkom odstępstwa udzielonego na podstawie art. 5 przyznawanie odstępstwa rozporządzenia nr 648/2004 wprowadza do obrotu lub stosuje środek powierzchniowo czynny przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek powierzchniowo czynny.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisowi art. 4a ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu rozporządzenia nr 648/2004 wprowadza do obrotu detergenty niespełniające wymagań dotyczących ograniczeń zawartości fosforanów i innych związków fosforu, o których mowa w załączniku VIa do tego rozporządzenia.
Art. 34. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...