• Art. 37. - Odpowiedzialn...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 37. subst. chem.


Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji zabronionej

Producent, importer lub dalszy użytkownik, który wbrew przepisom art. 56 przepisy ogólne ust. 1-6 rozporządzenia nr 1907/2006 lub wbrew warunkom zezwolenia wprowadza do obrotu lub stosuje substancję, wymienioną w załączniku XIV do tego rozporządzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
Art. 37. Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...