• Art. 44. - Odpowiedzialn...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 44. subst. chem.


Odpowiedzialność karna za wprowadzenie do obrotu substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez wymaganego oznakowania

1.
Dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 4 ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 wprowadza do obrotu substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie bez oznakowania sporządzonego zgodnie z tytułem III tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 30 aktualizowanie informacji na etykietach rozporządzenia nr 1272/2008 nie aktualizuje informacji zawartych na etykiecie.
Art. 44. Odpowiedzialność karna za wprowadzenie do obrotu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...