• Art. 5. - Prezes Biura d...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 5. subst. chem.


Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych

Tworzy się centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach substancji i ich mieszanin, którym jest Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, zwany dalej "Prezesem Biura".
Art. 5. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...