• Art. 59. - Odpowiedzialn...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 59. subst. chem.


Odpowiedzialność karna rejestrującego za nie przedstawienie za nie przedstawienie wymaganych informacji

1.
Rejestrujący, który wbrew decyzji Agencji podjętej na podstawie art. 41 sprawdzenie zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 nie przedstawia w ustalonym terminie informacji wymaganych do zapewnienia zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega rejestrujący, który wbrew decyzji Agencji podjętej na podstawie art. 46 żądania przedłożenia dalszych informacji i sprawdzenie informacji przedłożonych ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006 nie dostarcza Agencji w ustalonym terminie wymaganych dalszych informacji.
Art. 59. Odpowiedzialność karna rejestrującego za nie prz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...