• Art. 6. - Powoływanie, o...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 6. subst. chem.


Powoływanie, odwoływanie i nadzór nad Prezesem Biura

1.
Prezesa Biura powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i opinii ministra właściwego do spraw klimatu.
2.
Nadzór nad Prezesem Biura sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Prezesa Biura odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i opinii ministra właściwego do spraw klimatu.
Art. 6. Powoływanie, odwoływanie i nadzór nad Prezesem Biura - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...