• Art. 88. - Przepis przej...
  27.09.2023
Obserwuj akt

Art. 88. subst. chem.


Przepis przejściowy

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 4 ust. 2, art. 24 ust. 2 i 5, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 3 i art. 31 ustawy, o której mowa w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 kontrola i weryfikacja spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze ust. 15, art. 17 opłaty za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ust. 4, art. 19 uchylony ust. 5, art. 20 uchylony ust. 11, art. 21 oznakowanie pojemników i zbiorników z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi ust. 3, art. 22 uchylony ust. 7 i art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie niniejszej ustawy,
2)
art. 33c ustawy, o której mowa w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 222 ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi § 3 ustawy, o której mowa w art. 65 zmiana ustawy - Kodeks pracy , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 222 ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi § 3 ustawy, o której mowa w art. 65 zmiana ustawy - Kodeks pracy , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 88. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...