• Art. 117. - Koszty Fundu...
  24.05.2024

Art. 117. świadcz. opieki zdr


Koszty Funduszu

1.
Kosztami Funduszu są:
1)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;
1a)
(uchylony)
2)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
koszty refundacji określone ustawą o refundacji;
3a)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2c i 2e;
3b)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 3d;
3c)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 3e;
3d)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 3f;
4)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2a i 3;
4a)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 4c;
4aa)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 4d;
4b)
koszty administracyjne związane z realizacją zadania określonego w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2d;
4ba)
koszty zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 16;
4c)
koszty zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 17;
5)
koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
6)
koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztów podróży;
7)
koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
8)
koszt wypłaty odszkodowań;
9)
inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.
Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek.
Art. 117. Koszty Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...