• Art. 128. - Rachunkowość...
  26.05.2024

Art. 128. świadcz. opieki zdr


Rachunkowość Funduszu, łączne sprawozdania finansowe Funduszu

1.
Fundusz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyłączeniem art. 80 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 tej ustawy.
2.
Centrala Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowe.
3.
Łączne sprawozdanie finansowe Funduszu, o którym mowa w art. 51ust awy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sporządza Prezes Funduszu.
4.
Łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub minister właściwy do spraw zdrowia może żądać dodatkowych danych dotyczących łącznego sprawozdania finansowego Funduszu.
Art. 128. Rachunkowość Funduszu, łączne sprawozdania fina... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...