• Art. 141. - Stosowane pr...
  02.02.2023

Art. 141. świadcz. opieki zdr


Stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia normy

1.
Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą cech technicznych i jakościowych, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane.
2.
W przypadku braku Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
1)
europejskie aprobaty techniczne;
2)
wspólne specyfikacje techniczne;
3)
Polskie Normy wprowadzające normy europejskie;
4)
normy państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzające europejskie normy zharmonizowane;
5)
Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;
6)
Polskie Normy;
7)
polskie aprobaty techniczne.
3.
Można odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane, europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych, jeżeli:
1)
nie zawierają one żadnych wymagań dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi lub
2)
ich stosowanie nakładałoby na zamawiającego obowiązek używania wyrobów niewspółdziałających z już stosowanymi urządzeniami, lub
3)
ich stosowanie nie byłoby właściwe ze względu na innowacyjny charakter przedmiotu zamówienia.
4.
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).
Art. 141. Stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia normy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...