• Art. 181. - Stosowanie d...
  10.05.2021

Art. 181. świadcz. opieki zdr


Stosowanie do nadzoru przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

1.
Do postępowania przed ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie nadzoru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.
W sprawach, o których mowa w art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek ust. 2, art. 164 badanie decyzji dyrektora oddziału Funduszu, Prezesa Funduszu i uchwał Rady Funduszu, art. 165 uprawnienia nadzorcze ministra właściwego do spraw zdrowia ust. 3, art. 167 nałożenie kary pieniężnej na Prezesa, zastępcę Prezesa lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, art. 170 nieusunięcie przez świadczeniodawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości i art. 171 rażące naruszenie prawa lub rażące naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzje administracyjne.
Art. 181. Stosowanie do nadzoru przepisów Kodeksu postępo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...