• Art. 183. - Egzekucja ka...
  10.05.2021

Art. 183. świadcz. opieki zdr


Egzekucja kar pieniężnych, skarga od decyzji w sprawie kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 167 nałożenie kary pieniężnej na Prezesa, zastępcę Prezesa lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, art. 170 nieusunięcie przez świadczeniodawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości i art. 171 rażące naruszenie prawa lub rażące naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej nakładanej na podstawie przepisów ustawy minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości.
3.
Od decyzji w sprawie kar pieniężnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Art. 183. Egzekucja kar pieniężnych, skarga od decyzji w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...