• Art. 188c. - Elektronicz...
  13.05.2021

Art. 188c. świadcz. opieki zdr


Elektroniczny system monitorowania programów lekowych

1.
Prezes Funduszu jest obowiązany do prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji.
2.
Elektroniczny system monitorowania programów lekowych umożliwia przetwarzanie danych w zakresie:
1)
spełniania przez świadczeniobiorców kryteriów włączenia do programu lekowego;
2)
kwalifikacji świadczeniobiorców do programu lekowego;
3)
zastosowanej terapii, w tym sposobu podawania i dawkowania leku albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
4)
monitorowania przebiegu terapii i oceny jej skuteczności;
5)
terminu i przyczyny wyłączenia z programu lekowego;
6)
oceny skuteczności programu lekowego.
3.
Warunkiem rozliczenia kosztów leku stosowanego w ramach programu lekowego oraz kosztów związanych z nim świadczeń opieki zdrowotnej jest prawidłowe i terminowe przekazanie danych, o których mowa w ust. 2.
4.
W przypadku utworzenia nowego programu lekowego:
1)
Prezes Funduszu dostosowuje system, o którym mowa w ust. 1, do nowego programu lekowego w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program;
2)
warunek, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia 6 miesiąca następującego po dniu ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program.
5.
W przypadku zmiany programu lekowego, Prezes Funduszu dostosowuje system, o który mowa w ust. 1, do tej zmiany w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego tę zmianę.
6.
Fundusz przetwarza dane w zakresie realizacji programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji.
Art. 188c. Elektroniczny system monitorowania programów l... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...