• Art. 188d. - Przetwarzan...
  13.05.2021

Art. 188d. świadcz. opieki zdr


Przetwarzanie danych dotyczących świadczeniobiorców i świadczeniodawców świadczeń gwarantowanych

Jednostka samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9a finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych, przetwarza dane dotyczące:
1)
osób, którym udzielono świadczenia gwarantowane na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) obywatelstwo,
e) numer PESEL,
f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
g) adres miejsca zamieszkania,
h) informacje o świadczeniach gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, oraz przyczynie ich udzielenia;
2)
osób udzielających świadczeń gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 9b umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych ust. 1, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
d) numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku osób, którym nadano ten numer,
e) informację o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo określone w art 228–230, art. 286 lub art. 296a łapownictwo na stanowisku kierowniczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Art. 188d. Przetwarzanie danych dotyczących świadczeniobi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...