• Art. 95ea. - Komisja Oce...
  26.05.2024

Art. 95ea. świadcz. opieki zdr


Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

1.
Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działa Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zwana dalej "Komisją", będąca organem opiniodawczo-doradczym tego ministra.
2.
W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
1)
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
4)
ministra właściwego do spraw zdrowia;
5)
Prezesa Funduszu.
3.
Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, z tym że członkowie, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5, są powoływani na wniosek właściwych podmiotów. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac Komisji określający jej organizację, sposób i tryb działania oraz sposób obsługi prac tej Komisji, mając na celu zapewnienie sprawnego działania Komisji.
Art. 95ea. Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektor... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...