• Art. 9a. - Finansowanie ...
  02.10.2023

Art. 9a. świadcz. opieki zdr


Finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając w szczególności mapę potrzeb zdrowotnych, o której mowa w art. 95a mapa potrzeb zdrowotnych ust. 1, wojewódzki plan transformacji, o którym mowa w art. 95c wojewódzki plan transformacji ust. 1, oraz dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.
Art. 9a. Finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jedn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...