• Art. 8. - Regulamin świa...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Art. 8. usł.elekton.


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1.
Usługodawca:
1)
określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";
2)
nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2.
Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.
Regulamin określa w szczególności:
1)
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2)
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3)
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4)
tryb postępowania reklamacyjnego.
4.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
Art. 8. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...