• Ustawa o świadczeniu usłu...
  22.02.2024

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2020.0.344 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. poz. 999 i z 2000 r. poz. 358): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. poz. 271): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. poz. 1216, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. poz. 1050): (zmiany pominięto).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 zakres danych wymaganych od usługodawcy ust. 5, który stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 09.09.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1204]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...