• Art. 41a. sys. zgod. - Uc...
  04.02.2023

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 41a. syst. zgod.


Uczestnicy i dowody w postępowaniu w sprawie wyrobów niezgodnych z wymaganiami

1.
Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania może być także dystrybutor.
2.
Organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy osoba będąca stroną postępowania jest członkiem tej organizacji.
3.
Przepisy art. 40b obowiązek przekazania dowodów i udzielania informacji ust. 2 i 3 oraz art. 40c brak współdziałania z organami wyspecjalizowanymi podczas kontroli i art. 40d ochrona informacji uzyskanych w toku kontroli stosuje się odpowiednio do stron postępowania.
4.
Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, stronę postępowania lub osobę przez nią upoważnioną.
Art. 41a. Uczestnicy i dowody w postępowaniu w sprawie wy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...