• Art. 41b. - Nakaz usunię...
  04.02.2023

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 41b. syst. zgod.


Nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub wycofania wyrobu z obrotu lub użytku

1.
Organ prowadzący postępowanie może, w drodze postanowienia, wyznaczyć stronie postępowania termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadni­czymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach, określając termin i sposób powiadomienia.
2.
Organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić albo zlecić organowi, o którym mowa w art. 38 organy systemu kontroli wyrobów, ust. 2, przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie, czy niespełnienie przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań zostało faktycznie usunięte albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku. Przepisy art. 40 kontrola prowadzona przez organy wyspecjalizowane, ust. 2 i 3 oraz art. 40a obowiązek współdziałania z organami wyspecjalizowanymi–40j stosuje się odpowiednio.
Art. 41b. Nakaz usunięcia niezgodności wyrobu z wymagania... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...