• Ustawa o systemie oceny z...
  13.04.2024

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.215 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. poz. 1362, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. poz. 96, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2000 r. poz. 179 oraz z 2002 r. poz. 1271): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. poz. 489, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. poz. 852, z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. poz. 25 i poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r. poz. 1319, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. poz. 44 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r. poz. 636 i poz. 1800 oraz z 2002 r. poz. 1286) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...