• Art. 22aq. - Cofnięcie d...
  07.12.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 22aq. sys. oświaty


Cofnięcie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika:
1)
na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego ust. 3;
2)
z urzędu – jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stwierdzi, że podręcznik:
a) utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, lub
b) zawiera błędy merytoryczne, z powodu których podręcznik nie powinien być w użytku szkolnym.
2.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o terminie, po upływie którego podręcznik nie może być uwzględniony w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ustalanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkoły ust. 4 pkt 1.
Art. 22aq. Cofnięcie dopuszczenia podręcznika do użytku s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...