• Art. 22aw. - Delegacja u...
  25.09.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 22aw. sys. oświaty


Delegacja ustawowa

1.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;
2)
rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;
3)
szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
4)
dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
5)
wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego;
6)
tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego.
2.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać:
1)
zapewnienie poprawności merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej i językowej podręczników;
2)
możliwość różnicowania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić podręcznik, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których jest przeznaczony, oraz postaci podręcznika;
3)
rodzaje wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
4)
instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie na listę rzeczoznawców;
5)
możliwość różnicowania opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego w zależności od rodzaju i postaci podręcznika, zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego.
Art. 22aw. Delegacja ustawowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...