• Art. 44u. - Oceny słucha...
  17.04.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44u. sys. oświaty


Oceny słuchacza szkoły w trakcie nauki

1.
W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1)
bieżące;
2)
klasyfikacyjne:
a) semestralne,
b) końcowe.
2.
W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również dla jego rodziców.
3.
Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej.
4.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również jego rodzicom.
5.
Na wniosek słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – na wniosek słuchacza lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca:
1)
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 zmiana szkoły przez ucznia ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,
2)
egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w egzaminy semestralne słuchaczy szkół ust. 1,
3)
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y egzaminy poprawkowe słuchaczy szkół ust. 1,
4)
zastrzeżeń, o których mowa w art. 44ya zastrzeżenia wobec semestralnej oceny klasyfikacyjnej słuchacza,
5)
oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1–4
– jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom.
6.
Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej.
Art. 44u. Oceny słuchacza szkoły w trakcie nauki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...