• Art. 44zda. - Oceny uczn...
  18.04.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zda. sys. oświaty


Oceny ucznia w szkole artystycznej

1.
Uczeń w trakcie nauki w szkole artystycznej otrzymuje oceny:
1)
bieżące;
2)
klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne,
b) końcowe.
2.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W artystycznej szkole policealnej oceny są jawne dla ucznia.
3.
Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
4.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W artystycznej szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.
5.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
1)
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3, a także w art. 37 zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki w innych formach ust. 4 i art. 115 indywidualny program lub tok nauki ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
2)
egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44zk egzamin poprawkowy ucznia artystycznej szkoły policealnej i pomaturalnej ust. 1,
3)
zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej ucznia szkoły artystycznej,
4)
oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3
– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6.
W artystycznej szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek.
7.
Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły artystycznej.
Art. 44zda. Oceny ucznia w szkole artystycznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...