• Art. 44zza. - Wyniki egz...
  27.01.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zza. sys. oświaty


Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
2.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
1)
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
2)
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3.
(uchylony)
4.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1)
wynik z języka polskiego;
2)
wynik z matematyki;
3)
wynik z języka obcego nowożytnego.
4)
(uchylony)
5.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
6.
(utracił moc)
7.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.
8.
Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:
1)
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a Centralna Komisja Egzaminacyjna ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ust. 1, art. 44za warunki ukończenia szkoły przez słuchacza ust. 1, art. 44zl promocja do klasy programowo wyższej ucznia szkoły artystycznej ust. 1 lub art. 44zm kończenie szkoły artystycznej ust. 1 pkt 2, albo
2)
informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej ust. 1, art. 44za warunki ukończenia szkoły przez słuchacza ust. 1, art. 44zl promocja do klasy programowo wyższej ucznia szkoły artystycznej ust. 1 lub art. 44zm kończenie szkoły artystycznej ust. 1 pkt 2.
Art. 44zza. Wyniki egzaminu ósmoklasisty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...