• Art. 44zzia. - Rezygnacj...
  09.02.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 09.02.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zzia. sys. oświaty


Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego

Zdający, który wskazał w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi deklaracja o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego, przedmiot dodatkowy, o którym mowa w art. 44zzd forma i zakres egzaminu maturalnego ust. 4, lub przedmioty dodatkowe, o których mowa w art. 44zzd forma i zakres egzaminu maturalnego ust. 5, oraz który spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd forma i zakres egzaminu maturalnego ust. 4b, może złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych. Dyrektor szkoły niezwłocznie przesyła tę informację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Art. 44zzia. Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu matur... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...