• Art. 44zzk. - Wyniki egz...
  09.02.2023

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 09.02.2023

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 44zzk. sys. oświaty


Wyniki egzaminu maturalnego

1.
Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:
1)
w części ustnej – w procentach;
2)
w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, z tym że wyniki z egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf język egzaminu maturalnego ust. 2 i 3, są przedstawiane wyłącznie w procentach.
2.
Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
1)
liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy, o którym mowa w art. 44zzs zespoły egzaminacyjne ust. 4 pkt 2 – w części ustnej egzaminu maturalnego;
2)
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych – w części pisemnej egzaminu maturalnego.
3.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
4.
(uchylony)
Art. 44zzk. Wyniki egzaminu maturalnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...