• Art. 90w. - Komunikaty o...
  26.05.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2024.0.750 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 90w. sys. oświaty


Komunikaty o ustanowieniu programów lub przedsięwzięć z zakresu polityki oświatowej

1.
W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia.
1a.
W zakresie realizacji programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może w szczególności współdziałać z podmiotami, o których mowa w art. 3 podmioty wspierające system oświaty ust. 1, 1a i 3 ustawy – Prawo oświatowe.
2.
W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o:
1)
ustanowieniu programu i naborze wniosków;
2)
ustanowieniu przedsięwzięcia.
3.
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:
1)
przedmiot programu i cel, jaki program ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do udziału w programie;
3)
warunki udziału w programie;
4)
tryb przeprowadzania naboru do programu;
5)
szczegółowe kryteria oceny wniosków.
3a.
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się w szczególności:
1)
przedmiot przedsięwzięcia i cel, jaki przedsięwzięcie ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udział w realizacji przedsięwzięcia albo podmiot lub podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do realizacji przedsięwzięcia;
3)
warunki realizacji przedsięwzięcia.
4.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3a pkt 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.
Art. 90w. Komunikaty o ustanowieniu programów lub przedsi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...