• Art. 90x. - Programy inw...
  20.05.2024

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.2230 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Art. 90x. sys. oświaty


Programy inwestycyjne dla realizacji polityki oświatowej państwa

1.
W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy inwestycyjne.
2.
W przypadku ustanowienia programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków.
3.
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:
1)
przedmiot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym;
3)
warunki udziału w programie inwestycyjnym;
4)
tryb przeprowadzania naboru do programu inwestycyjnego;
5)
szczegółowe kryteria oceny wniosków.
4.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.
Art. 90x. Programy inwestycyjne dla realizacji polityki o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...