• Ustawa o systemie oświaty
  09.08.2022

Ustawa o systemie oświaty

Stan prawny aktualny na dzień: 09.08.2022

Dz.U.2021.0.1915 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obserwuj akt

Rozdział 7. (uchylony)

Orzeczenia: 13
Orzeczenia: 45
Orzeczenia: 13
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...