• Art. 58. syst. ubezpiecz....
  23.04.2021

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2021

Dz.U.2021.0.423 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 58. syst. ubezp. społ.


Fundusz Rezerwy Demograficznej

1.
Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej.
2.
FRD zasilany jest:
1)
ze środków, o których mowa w art. 22 stopy procentowe składek ust. 4;
2)
z przekazywanych środków ze zbycia akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto w danym roku, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875, 1709 i 2400).
3)
z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej ust. 2 i art. 65 powierzenie zarządzania środkami FRD ust. 2 i 4;
4)
z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a niestanowiących przychodów FUS i Zakładu;
4a)
aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717);
5)
z innych źródeł.
Art. 58. Fundusz Rezerwy Demograficznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...