• Art. 18. - Zarządzanie j...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 18. emisje gazów


Zarządzanie jednostkami Kioto

1.
Jednostki Kioto mogą być:
1)
wykorzystywane do wypełnienia zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikającego z Protokołu z Kioto;
2)
przedmiotem międzynarodowego obrotu;
3)
przenoszone na kolejny okres rozliczeniowy, z wyjątkiem jednostek pochłaniania.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto oraz decyzjami Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej stanowiącej spotkanie Stron Protokołu z Kioto.
3.
Jednostki przyznanej emisji mogą być dodatkowo wykorzystywane do zamiany na:
1)
jednostki redukcji emisji odpowiadające redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych uzyskane w ramach projektów wspólnych wdrożeń zrealizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
uprawnienia do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji.
4.
Uprawnienia do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji mogą być zamieniane na jednostki przyznanej emisji.
5.
Jednostki pochłaniania mogą być dodatkowo wykorzystywane do zamiany na jednostki redukcji emisji odpowiadające pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2) uzyskanemu w wyniku realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
Art. 18. Zarządzanie jednostkami Kioto - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...