• Art. 31. - Wniosek o pon...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 31. emisje gazów


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zaakceptowania programu lub projektu

1.
Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30 wniosek o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw klimatu, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw klimatu.
2.
W przypadku gdy minister właściwy do spraw klimatu utrzyma w mocy swoją decyzję, podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3.
Wniesienie skargi nie wstrzymuje zawierania umów o udzielenie dotacji z beneficjentami.
Art. 31. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...