• Art. 42. - Warunki wydan...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 42. emisje gazów


Warunki wydania listu zatwierdzającego

1.
List zatwierdzający powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt;
2)
określenie lokalizacji projektu;
3)
nazwę projektu;
4)
potwierdzenie, że projekt jest projektem wspólnych wdrożeń;
5)
określenie maksymalnej liczby jednostek redukcji emisji, jakie mogą zostać przekazane nabywcy tych jednostek;
5a)
(uchylony)
5b)
(uchylony)
6)
oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji;
7)
określenie ścieżki.
8)
(uchylony)
2.
W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 7 pkt 2, przez Komitet Nadzorujący.
3.
List zatwierdzający stanowi podstawę dla ministra właściwego do spraw klimatu do wydania i przekazania nabywcy powstałych w wyniku realizacji projektu i zweryfikowanych jednostek redukcji emisji.
4.
(uchylony)
Art. 42. Warunki wydania listu zatwierdzającego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...