• Art. 44. - Zmiana listu ...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 44. emisje gazów


Zmiana listu zatwierdzającego

1.
Realizujący projekt wspólnych wdrożeń jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę listu zatwierdzającego w przypadku zmiany:
1)
nazwy lub firmy realizującego projekt;
2)
lokalizacji projektu lub dodania nowych lokalizacji projektu;
3)
przepisów dotyczących sposobu monitorowania wielkości emisji zredukowanej lub emisji unikniętej;
4)
sposobu realizacji projektu skutkującego zwiększeniem liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu;
5)
ścieżki.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu wydaje decyzję w sprawie zmiany listu zatwierdzającego.
2a.
Minister właściwy do spraw klimatu wydaje decyzję w sprawie zmiany listu zatwierdzającego po uzyskaniu opinii Krajowego ośrodka, jeżeli podstawą zmiany jest ust. 1 pkt 3 lub 4.
3.
Przepis art. 38 listy popierające i listy zatwierdzające dla projektów wspólnych wdrożeń ust. 3 oraz przepisy art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
Art. 44. Zmiana listu zatwierdzającego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...