• Art. 45. - Monitorowanie...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 45. emisje gazów


Monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń

1.
Realizujący projekt wspólnych wdrożeń jest obowiązany do monitorowania tego projektu.
2.
Monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń odbywa się zgodnie z planem monitorowania projektu określonym w dokumentacji projektowej, o której mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 7 pkt 1.
3.
Realizujący projekt wspólnych wdrożeń, na podstawie danych uzyskanych z jego monitorowania, opracowuje sprawozdanie z monitorowania określające uzyskaną w okresie sprawozdawczym redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz liczbę jednostek redukcji emisji uzyskanych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń.
4.
Okres sprawozdawczy nie może być dłuższy niż rok.
5.
Liczba jednostek redukcji emisji, o której mowa w ust. 3, powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń podlega weryfikacji przez:
1)
akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 9, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo
2)
akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga.
6.
Z weryfikacji, o której mowa w ust. 5, sporządza się raport.
7.
Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, określa liczbę jednostek redukcji emisji uzyskanych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w danym okresie sprawozdawczym, z podziałem na lata kalendarzowe.
8.
Raport z weryfikacji, o którym mowa w ust. 6, jest przedkładany przez realizującego projekt wspólnych wdrożeń Krajowemu ośrodkowi w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 3, za który został sporządzony ten raport, jednak nie później niż w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 50 przekazywanie jednostek redukcji emisji ust. 2.
Art. 45. Monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...