• Art. 47. - Rozporządzeni...
  05.03.2024
Obserwuj akt

Art. 47. emisje gazów


Rozporządzenie w sprawie sprawozdania z monitorowania i raportu z weryfikacji

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, dla projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej:
1)
formę i układ sprawozdania z monitorowania, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 3, oraz zakres zawartych w nim informacji,
2)
formę i układ raportu z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 6, oraz zakres zawartych w nim informacji
- kierując się potrzebą zapewnienia jednolitości, spójności i wiarygodności informacji oraz danych o uzyskanych w wyniku realizacji tych projektów jednostkach redukcji emisji, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania projektów oraz ocenę osiągniętych efektów.
Art. 47. Rozporządzenie w sprawie sprawozdania z monitoro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...