• Art. 49. - Informacje za...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 49. emisje gazów


Informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej

1.
Minister właściwy do spraw klimatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wydanych listach popierających i listach zatwierdzających projekty wspólnych wdrożeń oraz dokumentację projektową, o której mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 7 pkt 1.
2.
W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej minister właściwy do spraw klimatu przekazuje informacje o zatwierdzonych projektach wspólnych wdrożeń sekretariatowi Konwencji Klimatycznej.
3.
W przypadku projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki drugiej akredytowana niezależna jednostka lub jednostka uprawniona, o której mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 9, zamieszcza na swojej stronie internetowej raport z oceny dokumentacji projektowej, o którym mowa w art. 40 wniosek o wydanie listu popierającego lub zatwierdzającego ust. 7 pkt 2, oraz raport z weryfikacji, o którym mowa w art. 45 monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń ust. 6.
Art. 49. Informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...