• Art. 6a. - Informacje je...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 6a. emisje gazów


Informacje jednostkowe w zestawieniach i raportach

Informacje jednostkowe zawarte w:
1)
raporcie, o którym mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 1,
2)
raporcie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz w sprawozdaniu z weryfikacji tego raportu,
3)
raporcie, o którym mowa w art. 5 roczne sprawozdanie Krajowego Ośrodka ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), oraz w sprawozdaniu z weryfikacji tego raportu,
4)
zestawieniach informacji i raportach, o których mowa w art. 3 zadania Krajowego Ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami ust. 3–5
– nie są informacjami publicznymi w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.
Art. 6a. Informacje jednostkowe w zestawieniach i raportach - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...