• Art. 7a. - Udostępnianie...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 7a. emisje gazów


Udostępnianie informacji i danych z Krajowej bazy

1.
Informacje i dane zawarte w raportach, o których mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 1, udostępnia się:
1)
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
2)
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska;
3)
marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska lub marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce rejestracji podmiotu – w zakresie informacji dotyczących eksploatacji urządzeń.
1a.
W okresie, o którym mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 2c, informacje i dane zawarte w raportach, o których mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 1, udostępnia się organom, o których mowa w ust. 1, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem Krajowej bazy, po zalogowaniu się przez nie do konta w Krajowej bazie za pomocą identyfikatora i hasła dostępu.
2.
Identyfikator i hasło dostępu są nadawane przez Krajowy ośrodek na wniosek organów, o których mowa w ust. 1.
3.
Realizacja dostępu, o którym mowa w ust. 1a, następuje z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4.
Dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest nieodpłatny.
Art. 7a. Udostępnianie informacji i danych z Krajowej bazy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...