• Art. 8. - Analiza inform...
  23.02.2024
Obserwuj akt

Art. 8. emisje gazów


Analiza informacji zawartych w raportach podmiotu korzystającego ze środowiska

1.
Krajowy ośrodek przeprowadza analizę informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 7 raport w sprawie emisji podmiotu korzystającego ze środowiska ust. 1, wprowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska do Krajowej bazy.
2.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości podanych w raporcie informacji Krajowy ośrodek występuje do podmiotu korzystającego ze środowiska o udzielenie wyjaśnień lub dokonanie korekty raportu.
3.
Podmiot korzystający ze środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 2, udziela wyjaśnień lub dokonuje korekty raportu.
4.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, który eksploatuje:
1)
instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego lub
2)
instalację wymagającą pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, lub
3)
źródło spalania paliw, o którym mowa w art. 157a objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
− nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Krajowy ośrodek może zawiadomić o tym wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w terminie do dnia 15 września.
5.
W przypadku podmiotu korzystającego ze środowiska, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje sprawdzenia informacji zawartych w raporcie, w zakresie objętym wystąpieniem, o którym mowa w ust. 2.
6.
Wyniki sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi i podmiotowi korzystającemu ze środowiska.
7.
Jeżeli ze sprawdzenia informacji zawartych w raporcie wynika potrzeba korekty raportu, podmiot korzystający ze środowiska dokonuje korekty raportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyników sprawdzenia.
Art. 8. Analiza informacji zawartych w raportach podmiotu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...